ZESPÓŁ DORADCÓW

Katarzyna Kępińska
Dyrektor / Specjalista ds. Nieruchomości
Warszawski Pośrednik Nieruchomości
Renata Ippohorska - Lenkiewicz
Specjalista ds. Nieruchomości
Warszawski Pośrednik Nieruchomości
Mateusz Skolimowski
Specjalista ds. Nieruchomości
Warszawski Pośrednik Nieruchomości
Małgorzata Puchacz
Specjalista ds. Nieruchomości
Warszawski Pośrednik Nieruchomości
Adrianna Trybuła
Specjalista ds. Nieruchomości
Warszawski Pośrednik Nieruchomości
Sławomir Mazur
Specjalista ds. Nieruchomości
Warszawski Pośrednik Nieruchomości
Beata Koseska
Specjalista ds. Nieruchomości
Warszawski Pośrednik Nieruchomości
Joanna Jabłecka - Motyl
Starszy Doradca ds. Nieruchomości
Warszawski Pośrednik Nieruchomości
Anna Gudyka
Doradca ds. Nieruchomości
Warszawski Pośrednik Nieruchomości
Anna Majcher
Starszy Doradca ds. Nieruchomości
Warszawski Pośrednik Nieruchomości